Få styr på virksomhedens økonomi

I perioden fra 2005 og indtil nu, har jeg bl.a. beskæftiget mig med følgende:

  • ěkonomiske styringsopgaver
  • Opstart af ny virksomhed, herunder vurdering af risiko og driftsform
  • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • Opgaver indenfor rådgivning omkring ansættelser og afskedigelser af personale
  • Udarbejdelse af beskrivelser omkring arbejdsprocesser/arbejdsfunktioner
  • Rådgivningsopgaver i forbindelse med stiftelse af selskaber m.v.
  • Udarbejdelse af selskabsregnskaber for selskaber med fravalgt revision
  • Udarbejdelse af regnskaber for personligt ejede virksomheder, herunder skatteoptimering ved brug af virksomhedsskatteordningen og lign.
  • Bogføring for mindre virksomheder samt løbende økonomistyring

I forbindelse med ovennævnte opgaver har dette ligeledes betydet samarbejde med virksomhedernes rådgivere, revisorer og bankforbindelser.

Mine rådgivningsopgaver har generelt spændt vidt, fra almindelig bogføring til større rådgivningsopgaver for mellemstore virksomheder.